MATRIX ENERGETICS

Vedomý pozorovateľ

//Než začneš čítať tento článok, sleduj obrázok a v duchu si pomenuj, čo všetko tam vidíš.//

Vedomé kvantovanie, teda byť vedomým tvorcom svojho života, okrem iného znamená, stať sa pozorovateľom, vedomým pozorovateľom. Ale ako to dosiahnuť? Viem, že spôsobov je mnoho a dnes si dovolím vám popísať jeden, ako to robím/robil som ja. 
Výsledok kvantovania sa môže naplno prejaviť až tým pozorovateľom budem stále častejšie a dlhšie. 


Pokiaľ si po nakvantovaní niečoho začnem všímať čo je iné, teda stanem sa vedomým pozorovateľom na pár minút a potom celý deň strávim v tom nevedomom stave, nemôže sa naše kvantovanie naplno prejaviť zmenou v mojej hmotnej realite. Budú mi unikať možnosti, príležitosti, ktoré mi moje JA neustále predkladá, aby došlo k naplneniu zmeny reality, ktorú som si nakvantoval.
A preto je vhodné byť vedomým pozorovateľom čo najčastejšie. 
K tomu ti môže poslúžiť aj toto cvičenie.

Urči si pravidelný čas, kedy budeš toto vykonávať. Napríklad po každom jedle, alebo každú hodinu, alebo si daj za cieľ, že každý deň toto cvičenie urobíš 5 krát. Je to len na tebe čo ti viac vyhovuje. Čím častejšie, tým lepšie.
A v daný čas si urči dĺžku cvičenia napríklad 1 minútu, alebo 5 minútovku, počas ktorej budeš vedomým pozorovateľom. Zo začiatku skús tou jednou minútou a postupne pridávaj na 5, 10 minút… Počas tejto minúty IBA pozoruj čo vidíš, cítiš, všímaj si čo je iné, alebo čo si si nikdy pred tým nevšimol.

Týmto jednoduchým cvičením sa ľahšie naučíš byť vedomým pozorovateľom, častejšie a dlhšie.
Trénuj toto cvičenie v akejkoľvek situácii. :)
Aj vďaka tomuto cvičeniu budeš častejšie vo vedomom spojení so svojím zdrojom. A v stave vedomého pozorovateľa neskĺzavaš do nechcených myšlienok a teda aj vibrácií. Čo je veľmi dôležité.

//Celú dobu čo si sa pozeral na obrázok a pomenovával čo tam vidíš, si bol vedomým pozorovateľom :)//

Maj krásny deň
Rado

https://www.facebook.com/vedomekvantovanie/