MATRIX ENERGETICS

Manuál na vedomé kvantovanie

Priatelia, dnes som dal dohromady taký základný manuál, alebo postup celého procesu, keď si chcem niečo nakvantovať. Aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí, ktorí sú na úplnom začiatku vedomého tvorenia svojej reality. Aj keď tento mnou napísaný postup môže byť u každého jednotlivca trochu iný, ale ako základ dúfam poslúži. Lebo niekomu bude viac vyhovovať, keď si najskôr utíši myšlienky a až potom si naformuluje zámer. Ostatné by ste mali dodržať v danom poradí.

- Naformulovať správne zámer
- Utíšiť svoju myseľ
- Otvoriť si kvantové pole a dostať sa čo najhlbšie
- Zadať (vložiť) doň zámer spolu s emóciou
- Zostať chvílu v ňom a preciťovať emóciu
- Nezavadzať
- Byť vedomím pozorovateľom (všímať si čo je iné)
- Často počas dna preciťovať emóciu konkrétneho zámeru (som dokonale zdravý, mám hojnosť…)

Ku každému bodu tu na stránke https://www.vedomekvantovanie.sk/ nájdete článok v ktorom je to vysvetlené.
A to je vše Přátelé :) majte krásny deň.
Rado

https://www.facebook.com/vedomekvantovanie/