MATRIX ENERGETICS

Neexistujú zlé a dobré dni

Neexistujú zlé a dobré dni. To iba naša myseľ ich vytvára .

Pamätáte si na Františka Koudelku z českej komédie Jáchyme hoď ho do stroje? On kvantovanie vložil do rúk počítača. Potom dostal nejakú informáciu, kedy má dobré a kedy zlé dni. No a jeho myseľ pracovala na základe danej informácie a vytvárala emóciu, ktorá tvorila jeho realitu. A keď mal deň, kde rozbil všetko na čo siahol, tak napriek tomu prežíval super deň. Jeho myseľ a emócia boli tak nastavené a v konečnom dôsledku mal naozaj skvelý deň...


Záleží len na tebe, aký bude tvoj kondiciogram. Či si ho necháš vytvoriť niekým iným, alebo si ho budeš tvoriť sám.