MATRIX ENERGETICS

Vlož zámer a nezavadzaj!

Dnes nadviažem na nedávny článok “Ako správne formulovať zámer”, keďže “nezavadzať” považujem za veľmi dôležité.

...Takže po zadaní správne formulovaného zámeru spolu s emóciou naďalej zostaň v tej emócii, pracuj s ňou, vychutnávaj si ju, alebo si ju proste iba uvedomuj...

A ideme nezavadzať.
Aby sa nám nevynárali nesprávne (opačné) myšlienky spojené s daným zámerom, potrebujeme našu myseľ “zamestnať” na niečo úplne iné. A tu sa dostávam aj k technike dvoch bodov. Táto technika okrem iného slúži aj na odpútanie našich myšlienok.

Uvediem príklad: Po vložení zámeru “ Moje rameno je dokonale zdravé” nechceme aby naše myšlienky ďalej behali okolo môjho ramena, jeho stavu, či sa začalo liečiť, kedy asi sa začne, čo ak nie… bla bla..:) Lebo by sme vkladali do kvantového pola niečo čo už nieje prospešné a je v rozpore s pôvodným zámerom. Preto po vložení zámeru sa sústredíme na dva body a myseľ sústredíme na pocity v našich prstoch. V tom momente neexistuje nič iné, než tie dva body, a predstavíme si ako medzi dvomi bodmi prúdi neustále energia. Osobne techniku dvoch bodov používam výnimočne, nemám problém v tomto bode vedomého kvantovania nemať myšlienky, ale v začiatkoch by som to bez techniky dvoch bodov asi nedokázal, takže odporúčam dva body používať aspoň v začiatkoch kvantovania, alebo pri práci s inou osobou. Takže stále sústredíme myseľ na tú energiu , ktorá sa pohybuje medzi dvomi bodmi až do chvíle, keď dôjde k tzv. zrúteniu kvantovej vlny. 
(Odporúčam si ešte raz prečítať o technike dvoch bodov v knihe Richard Bartlett Matrix-Energetics) 
Tam je to vysvetlené vrátane tzv. Zrútenia kvantovej vlny.
V úplnej stručnosti: Zrútenie kvantovej vlny, vlastne znamená, že dôjde k prepísaniu kódu o stave môjho ramena v mojom kvantovom poli. Prepíšeme informáciu “bolestivé rameno” na informáciu “zdravé rameno”.

A pokračujeme v nezavadzani. Aby naše myšlienky zase nebehali nechceným smerom aj po kvantovaní, tak je potrebné zostať vedomý aj v bežných činnostiach počas celého dňa a pozorovať. Všímať si čo je iné. V tomto prípade nechať svoje rameno tak, neriešiť ho! Toto je veľmi dôležité, aby proces zmeny našej reality mohol pokračovať a naplniť sa. Naopak prospešné je si často navodzovať tú emóciu s ktorou sme zadávali zámer. Netreba si to komplikovať a jednoducho si iba na chvíľu pomyslieť, že mám zdravé rameno a spolu s pár hlbokými nádychmi a výdychmi sa okamžite dostaví tá správna emócia. 
Ps: skúste pre navodenie tej príjemnej emócie sa trochu pousmiať :)Uvidíte, že to pôjde ľahšie a bude to silnejšie.

Krásne kvantovanie Vám praje Rado :)

https://www.facebook.com/vedomekvantovanie/